Dans och funktionsnedsättning

Som ett led i att öka tillgängligheten för människor med funktionsnesdättning arbetar Dans i Sydost med att skapa strategier som verkar för allas möjlighet till delaktighet i dans/danskonst i kulturlivet, dansupplevelser och till eget skapande. Genom nätverksbyggande, fortbildning, workshop, föreställningar för barn, unga och vuxna öppnas dörrarna till delaktighet till dansen som konstform