Dags att söka stipendium, Konstnärsnämnden

Nu är det dags att söka:

  • Internationellt Studiostipendium i Stockholm
  • Vistelsestipendium Berlin/Ufer Studios
  • Vistelsestipendium New York/Movement Research
  • Internationellt Kulturutbyte
  • Resebidrag

 

Läs mer om stipendierna:

http://www.konstnarsnamnden.se/Studiostipendium

http://www.konstnarsnamnden.se/Uferstudios

http://www.konstnarsnamnden.se/Movementresearch

http://www.konstnarsnamnden.se/Internationelltkulturutbytedans

http://www.konstnarsnamnden.se/Resebidragdans

http://www.konstnarsnamnden.se/danceweb

 

Skickar man in pappersansökan är sista ansökningsdag 5 november 2014.

Skickar man ansökan digitalt är sista ansökningsdag måndag 10 november 2014.

 

 

Med stora hälsningar

 

 

//Anneli

Anneli Strömqvist
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se

Handläggare för Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram
International Dance Programme | The Swedish Arts Grants Committee
Maria skolgata 83
SE-118 53 Stockholm / Sweden
Dir. +46 (0)8 506 550 70
Switch board +46 (0)8 506 550 00
www.konstnarsnamnden.se

 

aktuellt