DANSÅR i Stockholm på halvtid

Dans år i Stockholm på halvtid

Luleå tekniska universitet erbjuder kursen Grundkurs i dansgestaltning 1 på 30 hp som är förlagd till studieorten Stockholm läsåret 2015-16. Kursen ges på halvfart under två terminer. En av kursveckorna kommer kursens deltagare ta del av studiemiljön vid Campus Piteå. 

 

Kursen erbjuder en unik möjlighet till spännande dansstudier på universitetsnivå som kan kombineras med andra studier eller arbete då kursen går på halvfart. I kursen ingår undervisning i jazzdans , modern nutida dans, klassisk balett samt improvisation och komposition. Inom ramen för kursen kommer deltagarna att arbeta fram ett skapande projekt i dans som kommer att presenteras under vårterminen. Planerade lärare att undervisa är Emma Hedlund, Petronella Lindén och Ola Beccau. 

Kontakt 

Ninnie Andersson

ninnie.andersson@ltu.se

aktuellt