Föreläsning – Balettakademien ; Kommunition och interaktion i dansundervisningen

Välkommen på en spännande föreläsning med Annika Notér Hooshidar, lördagen 25:e oktober 10:00-13:00 på Balettakademien Stockholm (studio 4)

 

Kommunikation och interaktion i dansundervisning, Vad är det vi gör?

 ”I föreläsningen kommer jag att diskutera och väcka frågor kring hur vi kommunicerar i dansundervisning, med speciellt fokus på alla uttryck vi använder och hur. Utgångspunkten är den licentiatuppsats jag skrivit där jag har studerat kommunikation och interaktion mellan lärare och studenter i dansundervisning med fokus på hur det sätt vi kommunicerar påverkar studenters handlingsutrymme och undervisningens form.  Vi kommer att diskutera frågor om makt, estetiska värderingar, sociala och kulturella normer och vad det kan ha för inverkan på det vi gör i dansstudion. ”

 

Upplägg för dagen: 

10:00-11:00 Föreläsning

11:00–11.15 Kort frågestund

Paus

11.30–12:00 Samtal gruppvis

12:00- 13:00 Gemensam diskussion och avslutning

 

Annika Notér Hooshidar är lektor och huvudlärare i modern och nutida dans på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm (del av Stockholms konstnärliga högskola).

Hon undervisar bland annat i dansteknik, dansdidaktik samt handleder studenter i självständigt arbete. Avslutar hösten 2014 en forskarutbildning på institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet där hon skrivit en licentiatuppsats i ämnet pedagogik. 

 

Länken nedan tar dig till anmälan och information!

 

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Balettakademien-dansskolor/Balettakademien-Stockholm/Kurser/KursbeskrivningBA/?arrId=112408&sr=true

 

Vid frågor kontakta katarina.berglund@folkuniversitetet.se

 

 

aktuellt