Konstnärsnämnden vistelsestipendium

Vistelsestipendium Berlin & New York 2014

Konstnärsnämnden   fördelar vistelsestipendium till danskonstnärer för en två-månaders-period   till Berlin respektive New York en gång per år.

För år 2014 har   koreografen Anna Mesquita tilldelats vistelsestipendiet vid Ufer Studios i   Berlin, och koreografen Björn Säfsten tilldelats vistelsestipendiet vid   Movement Research i New York.

Läs mer om Anna Mesquita
Läs mer om Björn   Säfsten
Läs mer om Berlin-stipendiet
Läs mer om New York-stipendiet


Ansökningstider 2014

Under 2014 utlyser Konstnärsnämnden stipendier &   bidrag inom scenkonstområdet följande datum:

5 februari
Bild och form, musik, teater, dans, film: Internationellt kulturutbyte
Dans, film, teater: Resebidrag

3 april
Teater, dans, film: Arbetsstipendier, Målinriktade   arbetsstipendier

6 maj
Bild och form, musik, teater, dans, film: Internationellt   kulturutbyte
Dans, film, teater: Resebidrag
Dans: Studiostipendium i Stockholm

4 september
Bild och form, musik, teater, dans, film: Internationellt kulturutbyte
Dans, film, teater: Resebidrag
Dans: Internationella koreografstipendiet

16 oktober
Teater, dans, film: Projektbidrag

5 november
Bild och form, musik, teater, dans, film: Internationellt   kulturutbyte
Teater, dans, film: Resebidrag
Dans: Studiostipendium Stockholm
Dans: Vistelsestipendium Berlin och Vistelsestipendium New York

Mitten av december
Dans: danceWEB-stipendium

Läs mer på Konstnärsnämndens   hemsida

 

aktuellt