Skapa Dans Workshop med Viktor Fröjd

Tävlingen är den 14 oktober men den 16 september kommer det hållas en workshop med

streetdansare Viktor Fröjd, på Norrtullskolan i Växjö. Workshopen är den

den 16 september. Nedan är schemat för dagen.

Anmälan till dansisydost@regionteatern.se

Sista anmälan till Regiontävlingen är den 7 oktober. Valet att delta i workshoparna med Viktor är

frivilligt. Workshops tillfällena finns där som en möjlighet för er som grupp att få feedback och

inspiration.

 

16 september

10.00- 11.30 Streetklass

11.30 -12.30 Lunch

12.30- 15.00 Komposition och skapande av material, Feedback

aktuellt